INFORMACJE – BIEŻĄCE ZMIANY LEGISLACYJNE

od 02.02.2022

Wprowadzanie symbolu kraju po przekroczeniu granicy jest obowiązkowe. Kierowcy muszą dokonać wpisu na tachografie już na pierwszym możliwym postoju (UE 165/2014).

od 21.02.2022

Obowiązkiem dla firm jest powrót ich pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym do bazy na terenie firmy nie później niż osiem tygodni po opuszczeniu kraju macierzystego. (WE 1072/2009) Dotyczy to również pojazdów wynajmowanych za granicą i wykorzystywanych przez oddziały danej firmy w danym kraju.

od 21.02.2022

Operacje kabotażowe są zabronione przez cztery dni po zakończeniu autoryzowanych operacji transportu kabotażowego w państwie członkowskim UE. Okres rozpoczyna się od dnia następnego po ostatnim przewozie kabotażowym. (WE 1071/2009)

od 21.02.2022

Firmy działające w międzynarodowym transporcie towarów nie będą potrzebować licencji wspólnotowych dla pojazdów o masie przekraczającej 2,5 tony do 21.05.2022 r. Jednak od 21.02.2022 r. można już składać odpowiednie wnioski do organów zgodnie z prawem krajowym. (UE 1072/2009) W przypadku tylko krajowego transportu licencja jest wymagana tylko od całkowitej masy wynoszącej 3,5 tony.

OBOWIĄZEK DOPOSAŻANIA: KTÓRY TACHOGRAF I OD KIEDY?

DTCO 4.1 W NOWYCH POJAZDACH

21.08.2023

Nowe pojazdy (pierwsza rejestracja) > 3,5 t* muszą być wyposażone w inteligentny tachograf wersji 2. (np. DTCO 4.1).
* Pojazdy objęte definicjami, których dotyczą nowe przepisy.

DTCO 1X-3X ZASTĄPIONY PRZEZ DTCO 4.1

31.12.2024

Wszystkie pojazdy > 3,5 t*, które nadal korzystają z analogowych lub cyfrowych tachografów 1. generacji (np. DTCO 1.x-3.x) oraz wykonują przejazdy za granicą muszą być wyposażone w inteligentne tachografy wersji 2. (np. DTCO 4.1).
* Pojazdy objęte definicjami, których dotyczą nowe przepisy.

DTCO 4.0 ZASTĄPIONY PRZEZ DTCO 4.1

20.08.2025

Wszystkie pojazdy > 3,5 t*, które wykonują przejazdy za granicą muszą być wyposażone w inteligentne tachografy wersji 2. (np. DTCO 4.1) od 20 sierpnia 2025 r. Oznacza to, że nawet pojazdy wyposażone w inteligentne tachografy 1. generacji (np. DTCO 4.0) muszą zostać również doposażone.
* Pojazdy objęte definicjami, których dotyczą nowe przepisy.

DTCO DLA >2,5 T

01.07.2026**

Wszystkie pojazdy > 2,5 t* w międzynarodowym transporcie towarowym muszą być wyposażone w zaawansowane inteligentne tachografy (DTCO 4.1).
* Pojazdy objęte definicjami, których dotyczą nowe przepisy.
** Terminy te zależą od odpowiedniej daty wejścia w życie przepisów UE lub okresu procesu legislacyjnego.